Istniejemy na rynku od 1 czerwca 2006 roku.
Od momentu powstania firma realizuje zlecenia z zakresu geodezji oraz systemów informacji o terenie.
Wykonujemy prace na zlecenie osób prywatnych, firm i instytucji państwowych na terenie województwa pomorskiego, Polski jak i poza granicami naszego kraju.

Oferta

Nasza firma świadczy następujące usługi

 •   podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic nieruchomości,
 •   mapy do celów projektowych, planistycznych, skanowanie 3D - pomiar konstrukcji i opracowania numeryczne trójwymiarowych map dla potrzeb projektowych,
 •   geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych,
 •   geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze,
 •   pomiary przemieszczeń i odkształceń,
 •   pomiary objętości mas ziemnych,
 •   pomiary technologią GPS,
 •   opracowania z zakresu systemów informacji o terenie, map tematycznych,
 •   kompleksową modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali,
 •   pomiary geodezyjne i opracowania kartograficzne w zależności od potrzeb zleceniodawcy,
 •   pomiary geodezyjne wraz z założeniem mapy numerycznej oraz tworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu z wykorzystaniem kancelarii tajnej,
 •   mapy do celów projektowych pod inwestycje na terenach wojskowych z wykorzystaniem kancelarii tajnej.

Doświadczenie

Geodezyjna obsługa inwestycji

Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji rozbudowy Centrum Handlowego Jantar w Słupsku

Geodezyjna obsługa inwestycji rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Słupsk - Wierzbięcin

Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy osiedla domów jednorodzinnych Eko-Park w Siemianicach etap I, II i III

Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy osiedla domów jednorodzinnych Słoneczna Oaza w Kobylnicy etap I, II i III

Pełna geodezyjna obsługa budowy Osiedla Tęczowego w Bolesławicach

Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy osiedla City Park w Słupsku

Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy Osiedla Zachodniego w Słupsku

Geodezyjna obsługa inwestycji budowy obiektów na terenie Norwegii - buodwnictwo przemysłowe wielorodzinne Langhus Spedition Hall, Mikkeshogda,Rolvsrud Park

Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy Przychodni Rejonowej w Słupsku ul. Łokietka 6

Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji budowy budynków socjalnych w Kwakowie

OPRACOWANIA NUMERYCZNE:

 •   mapy do celów projektowych dla sieci teletechnicznych, energetycznych,
 •   mapy do celów planistycznych dla obiektów położonych w gminie Słupsk, obręb Swołowo, Wiklino, Bierkowo, Strzelino,
 •   mapy do celów projektowych 3d dla obiektów na terenie Norwegii Ski Station, Alnabru Terminal,
 •   mapa do celów projektowych dla budowy obwodnicy miasta Lęborka w ciągów drogi wojewódzkiej nr 214,
 •   numeryczna mapa zasadnicza łącznie z GESUT dla obiektów położonych w Szczecinie

USŁUGI GEODEZYJNE DLA ADMINISTARCJI:

 •   podziały nieruchomości, wznowienia granic, regulacje stanów prawnych, rozgraniczenia nieruchomości, klasyfikacje gruntów, mapy do celów projektowych i planistycznych dla instytucji m.in. Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, Urząd Gminy Kobylnica, Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział w Gdańsku oraz Szczecinie, Energa Operator Rejon Dystrybucji Słupsk, Agencja Mienia Wojskowego, Nadleśnictwo Leśny Dwór, Nadleśnictwo Ustka, Starostwo Powiatowe w Słupsku, Polska Spółka Gazowa

PRACE GEODEZYJNE Z WYKORZYTSANIEM MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH:

 • W związku na specyfikę opracowań nie możemy podać zakresu oraz lokalizacji prac geodezyjnych. W ramach naszej działalności wykonaliśmy opracowania numeryczne map oraz obsługę inwestycji na terenach wojskowych.

INNE OPRACOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB ZLECENIODAWCY:

 •   m.in. sporządzenie projektu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Mirosławiec powiat Wałecki,
 •   pomiary geodezyjne budynków na potrzeby założenia ewidencji budynków na terenie powiatu Sławieńskiego oraz Legionowskiego.

Referencje

Pion ochrony

W strukturze organizacyjnej firmy posiadamy Pion Ochrony Informacji Niejawnych, kancelarię tajną oraz system teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych, który uzyskał akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego przez służby ochrony państwa.

Geodeci posiadają poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Poufne NATO Confidential , Tajne Nato Secret.

W związku ze stworzeniem Pionu Ochrony oraz uzyskaniem przez pracowników firmy niezbędnych poświadczeń bezpieczeństwa możemy wykonywać usługi geodezyjne dla których wymagany jest dostęp do informacji niejawnych.

W zakres takich prac wchodzi m.in.:

 •    pomiary geodezyjne wraz z założeniem mapy numerycznej oraz tworzenie
  Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu z wykorzystaniem kancelarii tajnej,
 •    mapy do celów projektowych pod inwestycje na terenach wojskowych z wykorzystaniem kancelarii tajnej.

 

Skanowanie 3D

Skaning laserowy znajduje szerokie zastosowania, m.in. w :

 •   inwentaryzacji architektonicznej budynków i budowli,
 •   inwentaryzacji obiektów przemysłowych,
 •   inwentaryzacji stanu technicznego budowli,
 •   pomiarów przemieszczeń i osiadań,
 •   pomiarów przemieszczeń i odkształceń,
 •   monitoringu - pomiarów topograficznych,
 •   pomiarów obiektów inżynierskich,
 •   inwentaryzacji wnętrz (pomiar elewacji, rzutów kondygnacji) i inne,
 •   pomiarach powypadkowych i kolizji - wizualizacja 3D obiektów.

Wykonujemy skanowanie wszelkiego typu obiektów wielkogabarytowych od budynków konwencjonalnych, poprzez zabytki, obiekty przemysłowe i instalacje techniczne po wyrobiska kopalniane. Zainteresowanym klientom dostarczamy tzw. chmurę punktów, będącą bezpośrednim produktem skanowania.

Dane kontaktowe

GEOSIT Usługi geodezyjne

ul. Marii Konopnickiej 15/1
76-200 Słupsk

tel. 59 841 21 22

fax. 59 841 21 22

info@geosit.slupsk.pl

NIP: 839-277-86-77
REGON: 220241779

 

 

O nas

W 2010 roku firma GEOSIT zrealizowała projekt pn. PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY GEOSIT POPRZEZ STWORZENIE NOWEGO ODDZIAŁU I WPROWADZENIE NOWYCH USŁUG Z WYKORZYSTANIEM KANCELARII TAJNEJ projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Dzięki jego realizacji możemy świadczyć nowe usługi wychodzące naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów.

Pomiary geodezyjne

wraz z założeniem mapy numerycznej oraz tworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu z wykorzystaniem kancelarii tajnej

Mapy

do celów projektowych pod inwestycje na terenach wojskowych z wykorzystaniem kancelarii tajnej

Nasza firma zajmuje się szeroko rozumianą geodezją oraz SIT od ponad 10 lat.
W tym okresie zdobyliśmy doświadczenie przy realizacji prac z zakresu:

Geodezyjnej obsługi inwestycji

Mapy do celów projektowych 2D, 3D

Modernizacje ewidencji gruntów i budynków

Skanowanie laserowe 3D

Zakładanie osnów metodą GPS

Prace z wykorzystaniem materiałów niejawnych

instagram takipçi satın al